1

Leder

Fællesskabet har vist sit værd

 • TekstMarc Hagberg

Fællesskabet og solidariteten danskerne imellem har været stærkt under Corona-virussen. Den store fælles pengekasse i PKA har samtidig været i stand til at passe godt på pensionerne i en krisetid med usikre finansmarkeder.

Danmark og resten af verden har oplevet en usædvanlig krise, der har vendt op og ned på vores hverdag. Mens situationen er alvorlig og udfordrende for mennesker og samfund, har fællesskab vist sig at være vigtigt i kampen mod Corona. Det har også været tilfældet i PKA, hvor medlemmernes store fælles formue har fastholdt en fornuftig og robust økonomisk situation for pensionskassen – og dermed tryghed for det enkelte medlem.

Forsigtig optimisme i en usikker tid

De finansielle markeder er generelt hårdt ramt af Corona-virussen, der, siden virussen bed sig fast i Europa, har medført store fald på verdens aktiemarkeder. Mange investorer har lidt voldsomme tab, men pensionskasserne er fortsat stabile og kan modstå yderligere kursfald på de finansielle markeder.

”Vi er kommet godt i ly af hele den udvikling, vi har set på de finansielle markeder, fordi vi har handlet hurtigt og løbende har foretaget justeringer af risikoniveau og investeringsstrategi. Vores langsigtede investeringer i fx ejendomme og vindmøller giver stabile afkast, når markederne går op, og modstandsdygtighed, når der er mere uro og faldende kurser,” fortæller administrerende direktør i PKA, Jon Johnsen.

For nylig har vi fx investeret 1,7 milliarder kroner i solenergi i Californien og Texas sammen med PenSam, og sammen med ejendomsselskabet Oxdal bygger vi 116 svanemærkede boliger i Vallensbæk Strand. Desuden er vi begyndt på en række ejendoms- og vedligeholdelsesprojekter før tid for at give en hånd til bygge- og anlægsbranchen og holde hjulene og økonomien i gang under Corona-krisen.

”Alt, vi har gjort under Corona-krisen, har kun været muligt, fordi vi har et stærkt, solidarisk fællesskab i pensionskasserne, der er i god form og rustet mod kriser som denne,” siger Jon Johnsen.

Vi har lagt penge til side

Kort fortalt får krisen ikke betydning for den kontorente, der bliver tilskrevet din opsparing. Den påvirker heller ikke udbetalingen af pension eller dine muligheder for at gå på pension indenfor nær fremtid, selvom investeringsafkastet falder.

”En af fordelene ved PKA-fællesskabet er gennemsnitsrenten, som udjævner afkastet over tid. PKA taber også penge på investeringerne for tiden. Men da vi har lagt penge til side i mange år med positive investeringsafkast, har vi mulighed for at trække på disse reserver i kriser som denne,” fortæller Tomas Frydenberg, medlemsdirektør i PKA. 

Vigtigst af alt – du behøver ikke at gøre noget eller bekymre dig. Vi passer på din pension. Og vi følger løbende med i udviklingen og tilpasser så vidt muligt investeringerne til den ekstraordinære situation. På den måde kan vi sammen blive ved med at give mere tilbage.

 

 

Fem særlige initiativer under Corona-krisen 

Pensionsindbetalinger sat på pause for selvstændige

Som selvstændig kan du sætte dine indbetalinger på pause i op til 12 måneder – og stadig beholde forsikringerne ved sygdom og død. Det vil altså sige, at du ikke behøver at bekymre dig om forsikringsdækninger, hvis din økonomiske situation er udfordret, og du har brug for at sætte pensionsindbetalingerne på pause

Læs mere om at sætte pensionsindbetalinger på pause

Seniorpension 

Vi har midlertidigt indført ret til førtidspension fra PKA, hvis du som medlem har fået tilkendt seniorpension fra kommunen. Det har vi gjort, fordi vores generalforsamlinger i april blev udskudt på grund af Corona-situationen. Generalforsamlingerne skulle behandle et forslag om ret til førtidspension fra PKA ved tilkendelse af seniorpension fra kommunen, da en ny lov om seniorpension trådte i kraft den 1. januar 2020. Hvis generalforsamlingen på et senere tidspunkt forkaster forslaget om seniorpension, skal du naturligvis ikke betale det udbetalte tilbage. Udbetalingerne vil dog stoppe efterfølgende.

Læs mere om seniorpension

Omsorgsopkald til sygemeldte medlemmer

Vores rådgivere har de sidste uger ringet til medlemmer, der er ramt af sygdom, for at tilbyde ekstra støtte og rådgivning. Formålet er at gøre situationen så let og overskuelig som muligt for vores syge medlemmer.

Læs mere om omsorgsopkald

Fremrykning af ejendoms- og vedligeholdelsesprojekter

For at hjælpe med at holde hjulene og økonomien i gang under Corona-krisen er vi begyndt på en række ejendoms- og vedligeholdelsesprojekter før tid. På den måde giver vi en hånd til bygge- og anlægsbranchen ved at udføre en række planlagte ejendomsprojekter forud for deres tidsplan og sikre, at entreprenører og servicevirksomheder har mere arbejde i ordrebogen.

Læs mere om projekterne her

Svar på ofte stillede spørgsmål

Den aktuelle situation kan give anledning til spørgsmål om din pensionsordning. Derfor har vi samlet svar på en række af de spørgsmål, der kan opstå i denne tid.

Se de ofte stillede spørgsmål her.

2

Ny direktør i PKA

Pension er mere end kroner og øre

 • TekstKristine Jonassen

Medlemmernes pension er mere end en opsparing. Pension er også tryghed livet igennem, og PKA skal blive ved med at være et fællesskab, der både giver tilbage til medlemmerne og til samfundet. Sådan lyder det fra PKA’s nye direktør Jon Johnsen, som startede d. 1. marts i år.

En grå efterårsaften i oktober sidste år blev pludselig noget mere spændende for 52-årige Jon Johnsen, da han fik beskeden om, at PKA havde valgt ham til jobbet som administrerende direktør.

”Det var en helt speciel og god følelse! Jeg fortalte det til min kone, Pernille, som den første,” fortæller Jon, der er særligt glad for at stå i spidsen for netop PKA og havde sin første arbejdsdag i begyndelsen af marts.

”PKA’s medlemmer er rygraden i vores velfærdssamfund. Det har udbruddet af Corona-virussen understreget. At passe på pensionerne for mange af dem, der får Danmark til at hænge sammen, er et stort ansvar, som jeg er stolt over at have fået,” siger Jon, der privat bor i Humlebæk sammen med parrets to børn på 20 og 17 år.

En anderledes start

De første par måneder i PKA har dog været anderledes, end Jon havde forestillet sig. Han nåede kun at være i sin nye rolle i en uge, før Danmark blev lukket ned, og medlemmernes hverdag var vendt på hovedet.

”Allerede på min første dag var jeg klar over, at Corona-virussen udviklede sig hurtigt, og at vi måtte forberede os grundigt. Heldigvis er det en pensionskasse i god form, og PKA er godt rustet til kriser som denne. Det er vigtigt for mig, at medlemmerne i en ekstraordinær og krævende arbejdssituation som denne kan være trygge ved deres pensionsopsparing,” fortæller Jon.

PKA’s medlemmer er rygraden i vores velfærdssamfund. Det har udbruddet af Corona-virussen understreget. At passe på pensionerne for mange af dem, der får Danmark til at hænge sammen, er et stort ansvar, som jeg er stolt over at have fået.
Jon JohnsenDirektør, PKA

PKA-fællesskabet skal gavne både medlemmer og samfund

Det aktive medlemsdemokrati og stærke fællesskab i PKA glæder Jon sig til at opleve på egen hånd. For det er afgørende, at medlemmerne som ejere af pensionskassen hele tiden bidrager til udviklingen og holder PKA til ilden.

”Jeg har endnu ikke oplevet et medlemsdemokrati magen til det, vi har i PKA. Medlemmerne er utroligt tæt på processerne og er både til generalforsamlingerne og i det daglige med til at vælge den retning, som pensionskassen skal gå i. Det er meget særligt og en styrke, som vi skal værne om,” fortæller Jon.

Og spørger man Jon, hvordan han ser på fremtidens pension i PKA, er han ikke i tvivl. Pension er for ham ikke kun et spørgsmål om kroner og ører, men et fællesskab til gavn for PKA’s medlemmer og for samfundet.

”Vores vigtigste opgave er først og fremmest at sikre en god opsparing til medlemmerne. De skal have en god pensionstilværelse efter et langt arbejdsliv. Men pension i PKA er også et fællesskab, hvor vi tager hånd om hinanden gennem livets faser. Hvis man bliver gift, får børn eller skulle blive alvorligt syg, er pensionen relevant at have i baghovedet, selvom det kan virke fjernt i en ellers travl hverdag,” siger Jon og tilføjer: 

”Vi skal sikre fællesskabet på ordentlig vis og samtidig tage hånd om samfundet, når vi investerer på vegne af medlemmerne. Vi skal investere ansvarligt og sikre et godt afkast, men jeg tror på, at vi kan gøre meget godt for samfundet samtidig. Det gælder vores indsats og investeringer i klima, bæredygtige boliger og udviklingen i fattige lande. Det tror jeg, at vi vil se mere af. Så sikrer vi, at PKA-fællesskabet gavner både medlemmer og samfundet herhjemme og ude i verden.”

Blå bog

 • Jon Johnsen er født den 17. april 1968 i Gentofte
 • Uddannet civilingeniør fra DTU
 • HD i Informatik og økonomistyring fra CBS
 • Konsulent i PriceWaterhouseCoopers
 • Teknik- og driftsdirektør i KMD A/S
 • Koncerndirektør og COO i PFA med ansvaret for Kunder & Services
3

Aldersopsparing

Aldersopsparing giver dig mere i pension

 • TekstLene Hansen

I løbet af 2019 blev aldersopsparing en del af de fleste medlemmers pensionsordning. Nye beregninger viser, at PKA’s medlemmer samlet får 22 mia. kr. mere i pension med den nye opsparingsform. Læs om aldersopsparing og de særlige situationer, hvor du skal være opmærksom på, om aldersopsparing er en fordel for dig.

Aldersopsparing er en fordel for de fleste medlemmer, og derfor valgte vi i 2019, at aldersopsparing automatisk er en del af din pensionsordning. På den måde går du ikke glip af muligheden for en større pension. Nye beregninger viser, at aldersopsparing giver PKA’s medlemmer samlet 22 mia. kr. mere i pension over hele deres livsforløb.

For de fleste medlemmer går det meste af den månedlige indbetaling til PKA til en livsvarig pension, der bliver udbetalt hver måned, så længe du lever. En mindre del af indbetalingen, højst 10 %, bliver sat af til den nye aldersopsparing, som hjælper mange til at få mest ud af deres pension.

Er du medlem i Pensionskassen for Farmakonomer, får du aldersopsparing i løbet af 2020. Du får direkte besked i e-Boks, når ændringen sker, og vi tilbyder rådgivning og en anbefaling til lige netop din situation.

Økonomisk fordel til dig

Aldersopsparing giver flere penge udbetalt og større fleksibilitet, når du går på pension, fordi:

 • den er skattefri, når du får den udbetalt
 • den påvirker ikke størrelsen af folkepensionens tillæg
 • du får en del af aldersopsparingen udbetalt på én gang som en sum. 

Beregninger viser, at et 25-årigt medlem, der indbetaler til aldersopsparingen hele livet, vil få ca. 14.400 kr. mere før skat om året, end hvis medlemmet ikke benyttede sig af muligheden.

Tag testen: Er aldersopsparing det rigtige for dig?

Der er nogle situationer, hvor aldersopsparing ikke er en fordel. Vi har lavet en test, hvor du hurtigt kan tjekke, hvad der er bedst for dig. Du bør tage testen, hvis du kan genkende dig selv her:

 • Du indbetaler til aldersopsparing andre steder, fx i banken
  Der er nemlig et loft over, hvor meget du årligt må indbetale i alt til aldersopsparing. Loftet er 5.300 kr. i 2020 (50.200 kr. hvis du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen). Vi holder øje med, hvor meget du indbetaler hos os, men vi ved ikke, om du indbetaler andre steder.
 • Du eller én i din husstand får boligstøtte, tilskud til institutionsplads eller førtidspension
  Du får ikke fradrag på indbetaling til aldersopsparing – den er er skattefri, når du får den udbetalt. Derfor stiger din skattepligtige indtægt, og det kan betyde en ændring i udbetalinger fra det offentlige, der er afhængige af din/husstandens indtægt.
 • Du betaler topskat 
  Du får ikke fradrag på indbetaling til aldersopsparing. Derfor stiger din skattepligtige indtægt. Og betaler du topskat eller er tæt på grænsen, skal du betale endnu mere i skat.

Tag testen her

Er aldersopsparing den rette løsning for dig? Log på og tjek det hurtigt.

Log på

Du behøver ikke gøre noget – med mindre der sker ændringer i dit liv

Din indbetaling til aldersopsparing sker automatisk hver måned, når din arbejdsgiver sender penge til os. Derfor skal du ikke gøre noget med mindre der sker større ændringer i din husstands økonomi. Så anbefaler vi, at du tager testen igen.

Vi skriver også til dig i e-Boks eller på mail og minder dig om, at du skal tjekke din pension.

Husk, at du altid kan vælge indbetalingen til aldersopsparing til eller fra på pka.dk, hvis din situation ændrer sig.

Se ofte stillede spørgsmål om aldersopsparing på pka.dk/faq

4

Generalforsamlinger

Deltag i årets elektroniske generalforsamlinger

Generalforsamlingerne er medlemsdemokratiets absolutte højdepunkt, hvor medlemmer, delegerede og bestyrelser mødes for sammen at se tilbage på året, der gik, men også for at tale om fremtiden og udviklingen i pensionskasserne. Derfor er vi rigtig kede af, at det i år ikke er muligt at afholde generalforsamlingerne, som vi kender dem.

Bestyrelserne i pensionskasserne har som følge af Corona-virussen og forsamlingsforbuddet besluttet at holde generalforsamlingerne som elektroniske generalforsamlinger. Det betyder, at du kan deltage via en elektronisk generalforsamlingsportal, men du kan ikke møde fysisk op.

Datoer for generalforsamlinger

 • Pensionskassen for Sundhedsfaglige – fredag den 19. juni 2020 kl. 9.30.
 • Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale – onsdag den 24. juni 2020 kl. 9.30.
 • Pensionskassen for Farmakonomer – mandag den 29. juni 2020 kl. 18.30.
 • Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer – tirsdag den 30. juni 2020 kl. 9.30.

Alle kan deltage: Husk at tilmelde dig

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingerne – du skal blot huske at tilmelde dig. Det er kun de delegerede, som har stemmeret på generalforsamlingerne.

Tilmeld dig årets generalforsamling

NB! Tidligere tilmeldinger er annulleret, så husk at tilmelde dig igen.

Afstemning om seniorpension på generalforsamlingerne

En ny lov om seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020, som gør det muligt for danskere med nedsat arbejdsevne at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

Som pensionsvilkårene er i dag, giver seniorpension ikke ret til førtidspension fra PKA. Det kræver en ændring af pensionsvilkårene, som skal besluttes på pensionskassernes generalforsamlinger via afstemning.*

Den nye seniorpension giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis man:

 • har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen
 • har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år
 • har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i det seneste job.

Arbejdsevnen vurderes ud fra en individuel helbredsmæssig vurdering. I 2020 er det kommunerne, der skal tilkende seniorpension.

* Forslaget skal ikke behandles i Pensionskassen for Farmakonomer. Udbetaling af invalidepension i Pensionskassen for Farmakonomer er uafhængig af tilkendte offentlige ydelser.

Sådan foregår de elektroniske generalforsamlinger

Generalforsamlingerne vil foregå som en livestreaming transmission, hvor du på skærmen vil se dirigenten og repræsentanter fra pensionskassens bestyrelse, revisionen og PKA’s direktion.

Undervejs har du mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenens punkter, og delegerede kan afgive deres stemme til beslutningspunkterne.

Senest 14 dage før generalforsamlingen modtager du en mail om tilgangen til generalforsamlingens materiale samt et link til den elektroniske generalforsamling.

Vi glæder os til at se dig


Læs alt om årets elektroniske generalforsamlinger

Valg til bestyrelserne

Der skal vælges nye medlemmer og suppleanter til pensionskassernes bestyrelser på generalforsamlingerne i 2020.

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Der skal vælges en bioanalytiker, en jordemoder og en kost- og ernæringsfaglig samt tre suppleanter – en fra hver af de nævnte faggrupper. Du kan stille op frem til generalforsamlingens afholdelse. Er du interesseret i at stille op, skal du skrive til bestyrelser@pka.dk.

Kandidater, der har meldt deres kandidatur inden den 17. juni 2020, kan ledsage deres kandidatur af en videopræsentation, som afspilles på generalforsamlingen. Er du interesseret i at stille op, skal du skrive til bestyrelser@pka.dk.

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

I faggruppen Socialpædagoger skal der vælges en ny suppleant, da den nuværende suppleant indtræder i bestyrelsen straks efter generalforsamlingen. Socialpædagoger, der er medlem af pensionskassen, kan allerede nu melde deres kandidatur og har mulighed for at stille op til suppleantvalget frem til generalforsamlingens afholdelse.

Kandidater, der har meldt deres kandidatur inden den 22. juni 2020, kan ledsage deres kandidatur af en videopræsentation, som afspilles på generalforsamlingen. Er du interesseret i at stille op, skal du skrive til bestyrelser@pka.dk.

I faggruppen Socialrådgivere skal der vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Opstillingsfristen til disse valg udløb den 1. marts 2020, inden generalforsamlingen blev udskudt, og der kan derfor ikke opstille yderligere kandidater til disse valg. Valghandlingen foretages på selve generalforsamlingen.

Pensionskassen for Farmakonomer

Der skal vælges tre farmakonomer. Du kan stille op frem til generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer af pensionskassen har ret til at stille op som bestyrelsesmedlem.

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved urafstemning, hvis der på generalforsamlingen er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Er du interesseret i at stille op, skal du skrive til bestyrelser@pka.dk.

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Der skal vælges en sygeplejerske/radiograf og en suppleant fra samme faggrupper. Opstillingsfristen til disse valg udløb den 1. marts 2020, inden generalforsamlingen blev udskudt, og der kan derfor ikke opstille yderligere kandidater til disse valg.

Alle kandidater, der allerede har tilkendegivet deres kandidatur, vil blive kontaktet af PKA.

5

Ansvarlige investeringer

Opdateret hjemmeside om ansvarlige investeringer

 • TekstMarc Hagberg

Hvordan kan ansvarlighed og bæredygtighed være med til at skabe gode afkast til medlemmerne? Få mere viden om vores ansvarlige investeringer og se vores helt opdaterede hjemmeside

Et helt nyt univers om vores ansvarlige investeringer er nu i luften. Her kan du læse alt om, hvordan dine pensionskroner gennem langsigtede, ansvarlige investeringer bidrager til en bæredygtig fremtid – både i Danmark og resten af verden.

Endnu et skridt mod mere ansvarlighed

Det er vores mål at sætte endnu mere fokus på miljø, mennesker og selskabsledelse i vores investeringer. På det opdaterede ansvarlige-investeringer.dk fortæller vi om, hvordan vi hver dag sætter klimaet øverst på dagsordenen og bidrager til den grønne omstilling.

”Vores ambition er, at 10 % af vores formue er investeret i klimaprojekter i 2020. Og så er vi en del af pensionsbranchens samlede initiativ, der skal sikre 350 mia. kr. i yderligere grønne investeringer inden 2030. Det er ambitiøse mål, og på ansvarlige-investeringer.dk vil vi fortælle om, hvad vi gør for at nå målene,” fortæller Dewi Dylander, underdirektør og chef for ansvarlige investeringer i PKA.

På hjemmesiden kan du fx læse om vores milliardinvesteringer i vedvarende energi for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til klimaaftalen fra Paris. I to cases får du indblik i, hvordan vores investeringer i udviklingslande skaber vækst og øger levestandarden. Og så kan du læse, hvordan bæredygtige ejendomme både bidrager til den grønne omstilling og giver stabile og fremtidssikrede afkast.

Se det opdaterede ansvarlige-investeringer.dk

Sammen med andre investorer forsøger vi at påvirke mest muligt, at selskaber omstiller sig i en mere bæredygtig retning og handler ansvarligt. Det gør vi fx ved at stemme på selskabernes generalforsamlinger eller tale med ledelsen for at løse udfordringerne. Alene i 2019 var vi i dialog med over 700 selskaber, og vi stemte om ca. 110.000 forslag på mere end 10.000 generalforsamlinger.
Dewi DylanderUnderdirektør og chef for ansvarlige investeringer i PKA

Ansvarlige investeringer i hele verden

PKA investerer milliarder i vedvarende energi, bæredygtigt byggeri og vækst i udviklingslande i hele verden. Og med vores nye investeringskort kan du få et overblik over samtlige  ansvarlige investeringer. 

Ved hver investering kan du læse, hvordan vi er involveret, se et billede af investeringen og læse fakta.  

Se kortet på investeringskort.pka.dk

6

Din pensionsordning

Spørg PKA

Min kollega har fortalt, at hun måtte betale en afgift til staten, fordi hun havde betalt for meget ind til sin aldersopsparing sidste år. Det vil jeg selvfølgelig ikke risikere, men på den anden side vil jeg heller ikke gå glip af noget. Hvordan finder jeg ud af, om aldersopsparing er en fordel for mig?

For langt de fleste medlemmer er det en fordel at indbetale til en aldersopsparing.

Aldersopsparing giver flere penge udbetalt og større fleksibilitet, når du går på pension, fordi:

 • den er skattefri, når du får den udbetalt.
 • den modregnes ikke i folkepensionens tillæg – det gør stort set alle øvrige indtægter.
 • du får en del af aldersopsparingen udbetalt på én gang som en sum.

Men i nogle situationer er aldersopsparing ikke en fordel: 

 • Hvis du betaler topskat
 • Hvis du eller en i din husstand modtager en offentlig ydelse (fx boligstøtte, førtidspension eller folkepension) 
 • Hvis du selv indbetaler til aldersopsparing andre steder, fx i banken. 

Du kan hurtigt tjekke, om aldersopsparing er en fordel for dig.

Der er et loft over, hvor meget du må indbetale i alt til aldersopsparing om året. Loftet er 5.300 kr. i 2020 (50.200 kr. hvis du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen). Du får ikke fradrag på indbetaling til aldersopsparing. 

En del af din indbetaling til pension i PKA går til en aldersopsparing – medmindre du har fravalgt det. Hvis du ved siden af indbetaler til en privat aldersopsparing i fx banken, kan du komme til at overskride det beløb, du højst må indbetale. Og så kan konsekvensen være, at du skal betale 20 procent i afgift af det beløb, du har betalt for meget.

Det kan du undgå ved at indbetale pengene til en anden pensionstype i stedet for – fx ratepension eller livsvarig pension.

Du kan helt slippe for at bekymre dig om lofter for indbetaling ved at samle dine pensioner i PKA. Så sørger vi nemlig for, at du ikke skal gøre noget – medmindre der sker større ændringer i din husstands økonomi.

Få mail, når vi har nyt til dig

De fleste vælger at få information om deres pension og situationer, de skal tage stilling til, direkte på mail. På den måde ved du præcis, hvornår du skal logge på pka.dk. Tilmeld din mail her – så skrives vi ved.

Log på pka.dk med NemID, og giv os din mailadresse

Nye boliger i Århus: Bindesbøll Byen

Midt i Risskov – lige ved det tidligere psykiatriske hospital – er vi i gang med at bygge en ny bydel med næsten 1.200 nye boliger: Bindesbøll Byen. Det er et historisk område i Århus, hvor nogle af vores medlemmer endda har arbejdet. Tanken er at skabe en ny bydel med hjemlighed, atmosfære og tryghed, hvor livet leves både indenfor og udenfor. Du kan mødes med naboerne på de åbne pladser og under træerne, men der er også rum til at trække sig tilbage og bare være sig selv.

Boligerne udlejes på den anden side af sommerferien med forventet indflytning i december 2020 – og som PKA-medlem har du fortrinsret.

Hold øje på findbolig.nu/pka